Грубият строеж представлява сграда с напълно изградена бетонна конструкция, външни стени, вътрешни преградни стени и завършен покрив. Етапът груб строеж се състои от изграждането на носеща конструкция на сградата и нейния покрив. Този етап включва следните процеси: изграждане на основи (фундамент), монтиране на кофражни конструкции, изграждане на покрив, изграждане на фундаментни блокове, хидроизолация на фундамента (основите), издигане на временна покривна конструкция с покрив, с цел защита на строителните работи от дъжд и сняг, а също изграждане на носещи стени, колони и греди, монолитни конструкции, междуетажни плочи, прокарване на меки връзки и тръби, стълбища и клетки за асансьори.
Строеж започва веднага след завършването на подготовката на строителната площадка при наличие на необходими документи за право на строеж. В процеса на изграждане са включени подготвителни работи, като: ограждане на строителната площадка, което спира достъпа към строежа на външни хора и осигурява съхраняване на строителните материали и техниката, разчистване на територията, което включва и събаряне на стари сгради, преустройство на инженерни връзки, които пречат на едно строителство, прокарване на временни пътища и необходими комуникации, обезпечаване на временно електроподаване, както и устройство на временни битови, административни, складови и други видове помещения. На този етап от важно значение е да се защити строителната площадка от евентуално натрупване на дъждовна вода.
Груб строеж означава още, изграждане на конструкция на сграда, като конструкциите се делят на инженерни и архитектурни. Инженерните конструкции представляват пътища, мостове, язовири и други, а архитектурните  - жилищни сгради. Освен това, една сграда може да се раздели на части, които строителите наричат още елементи – носещият скелет, нулевият цикъл, чийто работен процес на изграждане се нарича груб строеж. Съществуват и други елементи, като например - стени, покрив, подове, прозорци, врати и дори окачени тавани.
Архитектурно бюро “ВБ студио” разработва архитектурни проекти, като след съгласуване с клиента подготвя стриктно документацията на проекта, нещо без което не може да започне строителството на една сграда. Нашето студио е с дългогодишен опит в архитектурното проектиране и строителството, което ни позволява да работим експедитивно, качествено и бързо. Архитектите и специалистите от “ВБ студио” бързо усвояват новите тенденции в архитектурата и новото строителство, поради което са добре осведомени с предлаганото оборудване на пазара и строителни материали. Това ни дава възможност да създаваме бърза организация в консултирането, разработването на архитектурен проект, изготвянето на цялата необходима документация и други, предлагани от нас услуги. Всичко това се прави с цел нашите реализирани проекти да остават във вековете. Сигурността, надеждността и качеството са приоритет за нашите проекти. 

Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search