Архитектурно бюро “ВБ студио” ООД има много реализирани проекти, сред които са и еднофамилни къщи (вили). Към проектирането на къщи ние винаги подхождаме с иновативно мислене и творческо вдъхновение.
Проектирането на къщи бе едно от най-важните направления в проектирането на жилищни сгради и представлява самостоятелен раздел по функционално предназначение на проектирания обект. За да се определят характеристиките на проектираната къща или вила, ние първо си поставяме за задача да отговорим на най-важния въпрос: какво е индивидуален дом?

Проект на Sorelia Garden, Пожарево


Индивидуалната жилищна сграда е продукт на личната представа на човека за уют, топлина и сигурност, въплътени в архитектурни форми, обеми и вътрешни пространства. Всеки съвременен човек гледа на дома си не само като на място за преспиване, но и на съчетание на тези важни качества.
Както е известно, наличието на този асоциативен ред по отношение на думата “Къща”, формиращо се на подсъзнателно ниво при всеки човек, пряко е взаимосвързано с индивидуалното възприятие на качествата на проектираната къща.
Същата тази особеност в голяма степен определя и методиката на разработването на проекта.
Разликата между методите за проектиране на къщи (вили), например, от методиката за проектиране на жилищни сгради, преди всичко в първия случай се състои в желанията на един човек или семейство. Във втория случай (проектиране на жилищни сгради) е въпрос на намиране на сходства в нуждите на различни социални единици (индивидуално, групово) чрез идентифициране на общи модели в потребностите. Тези различия обаче, в никакъв случай не означават, че едната задача е по-сложна или по-отговорна от другата, а просто отразяват разликата в крайните цели и методи за постигане. 

Проект на къща в Горна Баня изпълнен през 2013


Индивидуалната методика в проектирането, както и асоциативната съставляваща, определят целесъобразността на обособяването на подраздела “Проектиране на къщи” от общия обем на проектни работи в самостоятелно направление в областта на проектирането на жилищни сгради.
В тази връзка индивидуалният дом сам по себе си изисква нестандартен подход към архитектурни, конструктивни и проектни решения, което ние винаги използваме. Всичко това е необходимо да бъде приложено в съответствие с личните нужди на конкретния човек/клиент.
Щастливи сме, когато превръщаме идеите и мечтите за къща на клиентите ни в уютна, красива и сигурна реалност. Именно поради това, ние създаваме не само къщи, а реализирани мечтани домове.

Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search