Днес професията архитект е в центъра на човешката дейност. Човечеството е обзето от мечти за създаване на по-добър свят, където да се живее по-комфортно и лесно, създаване на прекрасното около себе си и да запазване на онова, което е създала природата. Именно архитектите усъвършенстват и създават този свят в конкретни форми, опирайки се на законите на красотата, знанията за опита и перспективите на развитие на обществото, както и съвременните постижения на науката и техниката. Всичко това е призвание на архитекта – най-съзидателната професия на света.  В превод от древно-гръцки “архитект” означава “главен строител”. От нивото на негови знания, талант и хуманност, зависи онова, какви точно ще бъдат условията за живот и труд на хората, доколко ще бъдат прекрасни техните поселения и жилища. В тази връзка, ние от архитектурно бюро “ВБ Студио” в продължение на повече от 15 години развиваме нашата дейност във всички насоки, свързани с архитектурата, строителството и дизайна. Така се появи и услугата “Архитектурен мениджмънт”, нещо без което съвременните архитекти и строители не могат да работят качествено и експедитивно.
Спецификата на това направление се състои в няколко основни методологични принципа за управление по отношение на възможностите за архитектурно проектиране и строителство в съвременни условия.
Процесите и функциите на управление на архитектурни проекти в различни етапи на архитектурното проектиране на даден обект на строителството, са от изключително значение за неговото успешно реализиране.
Архитектурно бюро “ВБ Студио” предлага услуга “Архитектурен мениджмънт” до въвеждането на обекта в експлоатация. Така нашите специалисти поемат основните организационни дейности по време на строителството. Ето какво включва услугата мениджмънт  по време на строителство:
- изготвяне на подробен план-график
- контролиране на спазването на план-графика
- провеждане на тръжни процедури
- участие с Възложителя в избора на фирма-строител
- координиране на функциите на изпълнителите
- провеждане на ежедневен проектантски надзор
- отговорност до пълното завършване на строежа

Както показва практиката, за да бъдат постигнати качествени резултати в реализирането на един строеж, всеки обект в съответствие с проекта трябва да има качествен ръководител. В тази връзка архитектурно бюро “ВБ Студио” се е доказало като силен проектов ръководител и организатор на строителство. Нашите специалисти предлагат детайлно и качествено проектиране на най-различни видове сгради – жилищни, промишлени и административни. В нашата компетентност влизат качества като предвидимост и ефективна оптимизация на бюджета за строителство. Освен всичко, предлагаме и цялостно проектиране и изпълнение на различни дървени конструкции и сгради.
Предлагаме план за управление, в зависимост от площта и времевите параметри на даден проект на предпроектен и проектен етап. Изготвяме проектен анализ и цялостна “програма” на проекта.


Адрес

ВБ студио Архитектура
София, п.к.: 1618
ул."Паскал Тодоров" 10

vbstudio@abv.bg

Обадете ни се:

+359 888 870 917

+359 887 225 735

Работно време

SFbBox by website

Search